The Grand

Rijksmonument: The Grand Hotel kent een lange en afwisselende geschiedenis, onder andere als klooster, Admiraliteit en stadhuis, maar is sinds 1992 vooral een bekend vijfsterrenhotel.

 

Geschiedenis

Het gebouwencomplex aan de Oudezijds Voorburgwal kent een lange en afwisselende geschiedenis. Het was eerst de plek van twee middeleeuwse kloosters, vervolgens was het in gebruik als Prinsenhof, als zetel van de Admiraliteit, als stadhuis en, sinds 1992, als hotel. De geschiedenis laat zich aflezen aan de architectuur die varieert van het statige Hollands classicisme tot de expressionistische stijl van de Amsterdamse school. In het interieur zijn stijlkamers uit de jaren twintig van de vorige eeuw bewaard gebleven.

Prinsenhof en Admiraliteitsgebouw

In 1578 werd het nonnenklooster van de Heilige Cecilia door de stad geconfisqueerd. Het werd als Prinsenhof ingericht om aan voorname personen logies te bieden. Hier logeerde prins Willem van Oranje toen hij de stad in 1581 bezocht. Tot de latere gasten behoorden de graaf van Leicester, prins Maurits, prins Frederik Hendrik en de Franse koningin-moeder Maria de Medici. Rond 1590 werd een gedeelte van het voormalige Catharinaklooster in gebruik genomen door de Admiraliteit, de voorloper van de marine. De kloosterkapel werd ingericht tot kantoor waar de zogenaamde convooigelden geïnd werden, de vergoeding voor het begeleiden van handelsschepen door oorlogsbodems. In 1597 werd de Admiraliteit op landelijk niveau georganiseerd.

Er kwamen vijf admiraliteitscolleges die in Amsterdam, Rotterdam, Dokkum (vanaf 1645 Harlingen), Middelburg en beurtelings Hoorn-Enkhuizen zetelden. Na 1648 nam het belang van de vloot sterk toe. De Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) en de Noordse Oorlog (1655-1660) werden op zee uitgevochten. Het Admiraliteitscollege kampte met ruimtegebrek maar kon vooralsnog niet uitbreiden. Het Prinsenhof was weliswaar verhuisd naar het Oudezijds Heerenlogement aan de Grimburgwal, maar de vrij gekomen ruimte werd in 1652 tijdelijk door het stadsbestuur in gebruik genomen. Het oude stadhuis was afgebrand, en het nieuwe stadhuis was nog niet voltooid. Pas in 1656 kon de Admiraliteit het gehele gebouw van de stad overnemen.

In 1661-1662 volgde een grote verbouwing onder leiding van Willem Jacobsz. van de Gaffel, de meester-metselaar in dienst van de Admiraliteit. Het nieuwe stadhuis op de Dam diende als voorbeeld. De gevel van het hoofdgebouw aan de noordelijke binnenplaats kreeg een grootse classicistische vormgeving en een rijke ornamentiek in de vorm van allegorisch beeldhouwwerk. Op de vier schoorstenen kwamen windwijzers in de vorm van vlagvoerende schepen.

the-grand-entree

Stadhuis

Met de komst van de Bataafse Republiek in 1795 kwam een einde aan het bestaan van de Admiraliteit. In 1808 werd het gebouw weer als stadhuis in gebruik genomen. In het stadhuis op de Dam nam koning Lodewijk Napoleon zijn intrek en diende voortaan als Paleis. De gevel van het Admiraliteitsgebouw bleef bestaan, maar de andere gevels rondom de noordelijke binnenplaats dateren uit de negentiende eeuw. Het ‘middeleeuws’ ogende klokkentorentje tegenover het Admiraliteitsgebouw bleef gehandhaafd. In 1905 werd aan de Sint Agnietenstraat een nieuwe vleugel voltooid naar ontwerp van architect J.B. Springer.

In 1924-1926 kreeg het stadhuis aan de Oudezijds Voorburgwal een nieuwe gevel in de stijl van de Amsterdamse school, ontworpen door A.R. Hulshoff en N. Lansdorp. De gevel bestaat uit twee verschillend uitgewerkte delen aan weerszijden van het trappenhuis. Het rechterdeel vormt een lange met de gracht meebuigende gevel. Het linkergedeelte is opgedeeld in kleinere eenheden en werkt daardoor kleinschaliger.

In 1926-1928 werd het interieur onderhanden genomen. Enkele zalen en het trappenhuis van het voormalige stadhuis zijn intact gebleven De glas- in- loodramen in het trappenhuis van de hand van Richard Roland Holst werden ter gelegenheid van het 650-jarige bestaan van Amsterdam aangeboden door de stad Rotterdam.

 

Op 14 juli 1988 vond in het gebouw de laatste gemeenteraadsvergadering plaats. Het gemeentebestuur verhuisde toen naar de Stopera op het Waterlooplein. Het gebouwencomplex aan de Oudezijds Voorburgwal werd verbouwd tot vijfsterren hotel The Grand dat in 1992 in gebruik werd genomen. Daarmee heeft het oude Prinsenhof weer de luister en het prestige van vier eeuwen geleden herkregen. Het gerestaureerde schilderij van Appel is weer te zien in het restaurant van het hotel. 

The Grand anno nu

Sofitel Legend The Grand Amsterdam biedt vijfsterren de-luxe in een unieke Amsterdamse, historische ambiance, voorzien van Franse elegantie en grandeur. Van trendy Amsterdammer, koninklijke bruid tot en met beroemde internationale filmster; iedereen kent de weg naar The Grand. De kamers, het restaurant, de zalen en de prachtige binnentuin... ze verleiden met hun design en historische aantrekkingskracht tot een bezoek. Want deze ‘landmark’ van Amsterdam, door de eeuwen gerijpt en verrijkt door talloze bijzondere gebeurtenissen.

the-grand